Komentarz do filmu (nie)Wazne

Komentarz do filmu (nie)Wazne

  Nikt na tym świecie nie jest stworzony do samotności. Każdy człowiek odczuwa potrzebę bycia w relacji, przynależenia do jakiejś grupy, bycia akceptowanym. Tej akceptacji szukamy w domu, szkole, pracy, otoczeniu… Im mniej jej doświadczamy tym bardziej jej potrzebujemy i jesteśmy  w stanie więcej za nią “zapłacić”. Potrzeba czegoś więcej niż zapewnienia bytu, zawołania na kolację…