Zapraszamy na III Edycję Kampusu Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych

Drodzy Państwo serdecznie zapraszamy na III Edycję Kampusu Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych. W ramach tej edycji zajmiemy się tematem całościowych zaburzeń u małych dzieci  od 18 m.ż. do 3 r.ż. Edycja ta będzie miała przede wszystkim charakter praktyczny i będzie powiązana z badaniami małych dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu w okresie od…

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Dniu Otwartym w Poradni

Szanowni Państwo Serdecznie dziękujemy Państwu i Państwa Pociechom za liczne uczestnictwo w Dniu Otwartym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu w dniu 03.12.2022 r. Bardzo Nam było miło gościć Państwa w naszych skromnych progach i cieszymy się, że tyle osób skorzystało z porad, konsultacji i innych atrakcji przygotowanych dla Państwa w tym dniu przez grono pedagogiczne…

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach II Edycji Kampusu Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych

W dniu 03.11.2022 roku o godzinie 16:00 zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu na wykład otwarty, który poprowadzi Pani Anna Gruszka – psycholog poradni. Temat wykładu: „Rola metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Wykład odbędzie się w ramach II Edycji Kampusu Wiedzy o…

Kampus Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych II Edycja – Komunikacja Alternatywna

W ramach II Edycji Kampusu Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych  Zapraszamy Państwa  od 31.10.2022 do 04.11.2022 roku. na tydzień wiedzy poświęcony Alternatywnym   i Wspomagającym Metodom Komunikacji. Oprócz wykładu otwartego, pod tytułem: „Rola metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” który odbędzie się w dniu 03.11.2022 na terenie…

Kampus Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych – Afazja. Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi I edycji Kampusu Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych z zakresu Afazji Materiały przygotowali dla Państwa specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 –  Pani Ewa Kucharczyk – neurologopeda i Pani Malwina Łoboda psycholog. Afazja rozwojowa Artykuł „Opóźniony rozwój mowy a nowe technologie. Doniesienia z badań” Autor Kamila Kuros – Kowalska…

Kampus Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych – Afazja

Zaproszenie na I edycję Kampusu na temat Wiedzy o Zaburzeniach Wczesnodziecięcych I Edycja zostanie poświęcona tematyce Afazji Zachęcamy wszystkich zainteresowanych daną tematyką i nie tylko, na stronę internetową poradni oraz facebooka poradni W dniach od 03.10.2022 do 07.10.2022 r. zostaną umieszczone materiały dotyczące Afazji, przygotowane przez specjalistów poradni. W dniu 04.10.2022, od godziny 14:00 do…

Afazja i powrót do przeszłości.

Mgr Małgorzata Jankowska – neurologopeda jest współautorką książki „Afazja i powrót do przeszłości”. Książka polecana jest dla logopedów, neurologopedów pracujących z osobami po incydentach neurologicznych. Autorki – Małgorzata Jankowska i Jolanta Pszczółka w przystępny sposób omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeutycznego. Posługują…

Targi Szkół Wyższych

We wtorek 12 marca odbyły się w Radomiu XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych, których głównym organizatorem był Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. Targi to dla wielu młodych ludzi, którzy chcą kontynuować naukę po szkole średniej, wyspecjalizować się i znaleźć swoją drogę, pierwszy kontakt z przyszłą uczelnią. W jednym miejscu mieli możliwość zapoznać się z ofertami…

Przywództwo edukacyjne

„Przywództwo edukacyjne jako wyrażenie wizji, budowanie strategii, klimatu pracy placówki w oparciu o potencjał rady pedagogicznej”. Marzena Radulska – Olifirowicz Dbając o poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania, podejmuję udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dedykowanych dyrektorom szkół i placówek oświatowych. W 2018 roku zdecydowałam się na kolejne studia podyplomowe w tym zakresie, w ramach których…