Światowy Dzień Autyzmu

Jak co roku pracownicy naszej poradni aktywnie uczestniczyli w Światowym Dniu Autyzmu.Chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.  My wiemy i każdego roku widzimy, że to święto ma sens. Uczy akceptacji i zrozumienia, które są tak istotne nie tylko dla osób z autyzmem. Autyzm nie jest chorobą! Jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Jest odmiennym od typowego…

Wykład otwarty

Dnia 16.01.2019 r. w naszej poradni odbył się kolejny wykład otwarty. Tym razem tematem przewodnim był stres a funkcjonowanie ucznia. Pani Anna Brońska – psycholog naszej poradni przedstawiła prezentację, w której zawarła informacje na temat samego zjawiska jakim jest stres, jego źródeł i sposobów radzenia sobie z nim. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli,…

Czytanie sztuki w ramach projektu „Szkoła, książka, teatr – droga humanisty w dorosłość”.

21.03.2018 r. odbyło się kolejne czytanie sztuki w ramach projektu „Szkoła, książka, teatr – droga humanisty w dorosłość”. Mark Twain powiedział: „Człowiek, który nie czyta książek nie ma przewagi nad tym, który nie potrafi czytać”. Projekt zrodził się z myślą o uczniach i dla uczniów. Powstał przy współpracy X Liceum Ogólnokształcącego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr…

Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3.

17 listopada odbył się kolejny „Dzień Otwarty” w naszej poradni. Dziękujemy serdecznie za tak duże zainteresowanie. Udało nam się przyjąć 44 osoby. Najliczniejszą grupą (50%) byli rodzice  dzieci w wieku 0-6 lat, następnie rodzice dzieci ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: rozwoju mowy i zaburzeń u dzieci, problemów emocjonalnych, problemów wychowawczych, trudności w…

Zajęcia z bajkoterapii

Zajęcia z bajkoterapii przeznaczone były dla uczniów klas 0 – III. Odbywały się w dniach 15 – 22 stycznia 2018 roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu. Dokonano wyboru tekstów literackich dostosowanych do wieku dziecka i jego wrażliwości, promujących pozytywne wzorce postaw, zachowań, a także pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi. Podczas…